LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

01

SKYLINK TECH

NƠI GIÁ TRỊ THỰC VÀ BỀN VỮNG ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH

Hoạt động sản xuất các Casual game trên đa nền tảng trực tuyến, đầu tư và phát triển công cụ báo cáo, phân tích hỗ trợ tối ưu cho việc bán hàng và Marketing online, phần mềm quản lý doanh nghiệp..

02

SKYLINK RETAIL

ĐƯA SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG ĐẾN TAY NGƯỜI TIÊU DÙNG

Nhập khẩu ngành hàng mỹ phẩm, chủ yếu từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Mang đến sản phẩm hỗ trợ chăm sóc da hiệu quả cho người tiêu dùng.

03

SKYLINK MEDIA

TRUYỀN TẢI NHỮNG GIÁ TRỊ THIẾT THỰC THÔNG QUA NHỮNG NỘI DUNG KỸ THUẬT SỐ

Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, hợp tác, khai thác nội dung kỹ thuật số

04

SKYLINK PARTNER

ĐỐI TÁC CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Đầu tư, xây dựng và phát triển hệ sinh thái những công ty khởi nghiệp trong các lĩnh vực bán lẻ, social media, công nghệ.