Kiến tạo giá trị đích thực và phát triển con người

bg
bg

VỀ DOANH NGHIỆP

Skylink Group hoạt động trên lĩnh vực mua bán quảng cáo trực tuyến từ năm 2013. Đến năm 2020 Skylink Group chuyển sang mô hình Holdings, tập trung toàn bộ nguồn lực để xây dựng thương hiệu bán lẻ, công nghệ, social media...

4
4+
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
8
8+
DỰ ÁN THỰC HIỆN
200
200+
CHUYÊN VIÊN
3
3+
QUỐC GIA HOẠT ĐỘNG
SKYLINK GROUP PRESENT 2021
Move Fast and Break Things

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi? LIÊN HỆ