Văn hoá của Skylink Group
được xây dựng từ chính con người Skylink

Với SKYLINK, văn hóa chính là tính cách chung của những con người trong tập thể hình thành trong suốt quá trình đồng hành cùng nhau.
Văn hóa được tiếp nối và phát triển bởi những con người mới, dự án mới và mục tiêu mới mà cả tập thể SKYLINK cùng hướng đến
Chân dung Skylinker
70% SKYLINKer là gen Z,
đam mê công nghệ và mạng xã hội
Luôn cập nhật và ứng dụng
các công nghệ mới
Tìm tòi học hỏi để tạo ra
các ý tưởng sáng tạo
Linh hoạt xử lý các công việc được giao
Thích khám phá và
đổi mới không ngừng
Asset 18image
Asset 10image Luôn cập nhật và ứng dụng
các công nghệ mới
Asset 18image
Asset 8image 70% SKYLINKer là gen Z,
đam mê công nghệ và mạng xã hội
Asset 8image Thích khám phá và
đổi mới không ngừng
Asset 14image Linh hoạt xử lý các công việc được giao Asset 14image Tìm tòi học hỏi để tạo ra
các ý tưởng sáng tạo
Khám phá văn phòng Skylink

Đào tạo

Tại SKYLINK, chất lượng nguồn nhân lực luôn là yếu tố được quan tâm và chú trọng đầu tư

  • Đào tạo hội nhập
  • Đào tạo kiến thức nội bộ
  • Đào tạo bên ngoài
  • Đào tạo chuyên sâu cùng chuyên gia
Sự kiện nội bộ
Các sự sự kiện nội bộ là món ăn tinh thần không thể thiếu của SKYLINKer
Hoạt động cộng đồng
Sự chia sẻ là một trong năm giá trị cốt lõi của SKYLINK Group. Không chỉ chia sẻ trong nội bộ Công ty, người SKYLINK còn muốn góp sức mình cho sự phát triển của toàn xã hội
Trở thành Skylinker
Tham gia cùng tập thể chúng tôi để trở thành một trong những nhân tố tạo nên Văn hóa Skylink