Skylink Partners giúp vạch ra
con đường phù hợp để phát triển
doanh nghiệp.

Skylink Partners muốn tiếp cận các doanh nhân có đủ tầm nhìn và bản lĩnh để đi đến điểm cuối cùng.
Skylink Partners
CHỦ ĐỘNG
đầu tư vào các start-up tiềm năng trong lĩnh vực bán lẻ, công nghệ, social media.
THÔNG QUA
khai phá các giá trị tiềm ẩn, hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển.
VÀ MANG ĐẾN
những cơ hội đầu tư tốt nhất, đạt hiệu quả cao và gia tăng giá trị bền vững cho các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng.
Tầm nhìn &
Sứ mệnh
Tầm nhìn
VENTURE BUILDER đáng tin cậy cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời phát triển hệ sinh thái các nhà sáng lập, nhà đầu tư, ban cố vấn, đối tác toàn diện với quy mô toàn cầu.
Sứ mệnh
Hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển nhanh chóng, nâng tầm quy mô. Tạo ra những cơ hội đầu tư đem lại giá trị bền vững cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác.
Liên hệ với chúng tôi
Để nhận tư vấn từ chuyên gia, vạch ra con đường phát triển